تهران، شیخ بهایی جنوبی، ساختمانهای آ.اس.پ، همکف تجاری، پلاک ۷۵
11 دی 1401
تجویز تمرینات زنجیره حرکتی باز به دنبال جراحی رباط صلیبی قدامی

محتوای آموزش/تجویز تمرینات زنجیره حرکتی باز به دنبال جراحی ACL تجویز تمرینات زنجیره حرکتی باز به دنبال جراحی ACL این مطالعه مروری بالینی در سال 2022 با هدف بازنگری گایدلاین های عملی و اعتبارسنجی نقاط عطف بالینی بر اساس شواهد معاصر منتشر گردید؛ در این مطالعه، مقالاتی که در مورد توانبخشی و پروتکل های بازسازی […]

ادامه مطلب
29 آذر 1401
آیا به دنبال آسیب رباط صلیبی قدامی، جراحی الزامی است؟

محتوای آموزش/آیا به دنبال آسیب رباط صلیبی، جراحی الزامی است؟ درمان انتخابی بعد از آسیب ACL هدف از این مطالعه مروری که در سال 2017 انجام شده، به روز رسانی اطلاعات مبتنی بر شواهد مربوط به مسیر غیرجراحی پس از آسیب رباط صلیبی قدامی (ACL) می باشد. این طرح درمانی در صورتی موفقیت آمیز قلمداد […]

ادامه مطلب