تهران، شیخ بهایی جنوبی، ساختمانهای آ.اس.پ، همکف تجاری، پلاک ۷۵

درمان/ تجهیزات درمانی/ یونتوفورز

یونتوفورز

یونتوفورز نوعی تحریک الکتریکی ارزشمند و غیرتهاجمی است که در آن برای ورود موثرتر و موضعی‌تر دارو به بدن از طریق پوست و بروز عوارض جانبی کمتر، از جریان مستقیم (DC) در مدت زمان کوتاه استفاده می گردد.

مکانیسم اثر این تکنیک بر اساس نیروی دافعه ی قطب‌های همنام می باشد؛ به این صورت که اگر داروی مورد استفاده به لحاظ الکتریکی مثبت باشد، توسط الکترود مثبت دفع شده و به طرف الکترود منفی وارد بدن می شود.

از یونتوفورز به طور کلی برای کنترل درد، التهاب و عفونت استفاده می‌گردد. با انتخاب داروی مناسب می‌توان از این تکنیک برای درمان تعریق کف دست، رسوب کلسیم در تاندون و عضلات، اسپاسم های عضلانی و التهاب بافت نرم استفاده کرد.